LT / EN Apie mus Finansinė informacija Pranešimai spaudai Naujienos Kontaktai
Į titulinį > > Socialinės plėtros projektai
> Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai (verslo įmonėms)> Socialinės plėtros projektai> Projektų administravimas> Verslo pletros projektai
Sophus Personalas

Ekonominio nuosmūkio metu atsirado didelė pajamų diferenciacija.Nemaža dalis Lietuvos gyventojų atsidūrė ties socialinės atskirties riba. Iki šiol labai aktualu socialiai pažeidžiamas grupes integruoti į ūkinę ir visuomeninę veiklą.

Socialinės srities vystymąsi skatina šios Bendrojo programavimo dokumento priemonės:
2.1 priemonė „Užimtumo gebėjimų stiprinimas“. Priemonės tikslas – gerinti bedarbių užimtumo gebėjimus ir jų integraciją į darbo rinką, siekiant padėti mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam nedarbui.
2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Pagrindinis priemonės tikslas – mažinti socialinę atskirtį, vykdyti jos prevenciją ir užtikrinti lygias galimybes darbo rinkoje.
1.5 priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis priemonės tikslas – sumažinti regioninius darbo rinkos teikiamų paslaugų skirtumus, vystyti ir atnaujinti švietimo sistemos, mokslo ir studijų, profesinio orientavimo, konsultavimo ir profesinio mokymo sektoriaus infrastruktūrą, gerinti šio sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę.

SOPHUS PROJEKTAI jau penktus metus rengia socialinės plėtros investicinius ir „minkštuosius“ projektus.

   

© 2005. All rights reserved. E-solution: Propaganda