LT / EN Apie mus Finansinė informacija Pranešimai spaudai Naujienos Kontaktai
Į titulinį > > Mažeikiai neapsiribos „naftos miesto“ įvaizdžiu > Pranešimai spaudai
> Apie mus> Finansinė informacija> Pranešimai spaudai>> Mažeikiai neapsiribos „naftos miesto“ įvaizdžiu>> Zarasų rajono socialinės problemos> Naujienos> Kontaktai
Sophus Projektai
Sophus Personalas
„Naftos miestu“ vadinamų Mažeikių rajono savivaldybė neketina apsiriboti tokiu įvaizdžiu ir imasi konkrečių žingsnių rajono plėtros galimybėms nustatyti.
Pagal sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe, projektų plėtros ir administravimo bendrovė „SOPHUS“ dar šiais metais turi parengti Mažeikių rajono strateginį plėtros planą iki 2013 metų ir Mažeikių rajono viziją iki 2020 metų.
„Tyrimų ir analizės metu sieksime nustatyti, ar Mažeikiai gali būti daugiau nei naftos miestas bei rajonas ir kuria linkme turėtų vykti rajono plėtra.
Nors dar nėra atlikta išsami rajono būklės analizė, jau dabar matyti, kad Mažeikių kaimynystės su Latvija potencialas galėtų būti daugiau išnaudotas – kuriami bendri verslo produktai, kurie atneštų naudą abiems šalims. Be to, atokiam rajonui būtina ieškoti alternatyvių verslo veiklų, mažinti gyventojų emigraciją. Tai galima padaryti kuriant integruotą socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo gerovę, ką ir siekiama užtikrinti naujuoju Mažeikių rajono strateginiu planu”, - kalbėjo UAB „SOPHUS“ direktorė Alisa Miniotaitė.
Strateginis Mažeikių rajono plėtros planas bus rengiamas aktyviai bendradarbiaujant su vietos visuomeninėmis grupėmis, verslininkais ir rajono gyventojais, kurie sudaro 2 proc. šalies gyventojų. Analizė remsis ir rajono gyventojų nuomonės tyrimais, ekspertų apklausomis, verslininkų nuomonės tyrimais.
„SOPHUS“ ekspertai atliks Mažeikių rajono politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių analizę, rajono išteklių analizę – kokį poveikį rajono veikloms turi išorės veiksniai, vidaus padėtis, supanti aplinka.
„Strateginiame plėtros plane bus numatytas konkretus veiksmų planas iki 2013 metų. Rengiant planą bus atsižvelgta ir į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos galimybes. Į planą būtina įtraukti tiesioginės paramos (ekonominės plėtros centro, būsto renovavimo, kaimo diversifikavimo), kitų programų lėšas, kurios padėtų atlikti rajono mokyklų, vaikų darželių, sveikatos įstaigų, šilumos ūkio, vandentvarkos renovacijas. Rajonas dar turi neišnaudojamo potencialo, kuris atsispindės plane“, - kalbėjo Mažeikių rajono savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis.
Analizės metu Mažeikių rajono padėtis ir įvaizdis bus vertinami ne tik apskrities ar Lietuvos mastu, bet ir Baltijos regiono bei visos Europos kontekste.
                      Strateginio plano rengimo komisiją sudarys Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai, bendrovės „SOPHUS“ ekspertai, rajono verslininkai, nevyriausybinių organizacijų ir vietos veiklos grupės atstovai.
Mažeikių rajono plėtros strateginis planas su aiškiomis rajono prioritetinėmis kryptimis, strateginiais tikslais, uždaviniais ir konkrečiu veiksmų planu bus išleistas atskiru leidiniu lietuvių ir anglų kalbomis.  
                      Visa informacija apie naujo Mažeikių rajono strateginio plėtros plano kūrimą bus skelbiama Mažeikių savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Visi rajono gyventojai ir organizacijos kviečiami teikti pasiūlymus specialiai sukurtu elektroninio pašto adresu pasiulymaistrategijai@mazeikiai.lt. Jau kuriamas bendradarbiavimo mechanizmas, kuris užtikrins, kad kiekvienas pasiūlymas būtų išgirstas, apsvarstytas, o interesantui bus atsakyta raštu. Strateginio plano svarstymai vyks viešai.
 
Papildoma informacija
Plėtros planas apims visas rajono funkcionavimo sritis:
socialinę aplinką (gyventojai, darbo jėgos pasiūla, situacija būsto rinkoje, sveikatos priežiūros paslaugos, socialinės garantijos);
švietimą ir kultūrą (ugdymo įstaigų veiklos, profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo galimybės, informacinės visuomenės plėtra, kultūros sistemų veikla);
ekonominę aplinką (bendra ekonominė situacija, verslo struktūra, pramonė, smulkus ir vidutinis verslas, prekybos ir paslaugų sektoriai, turizmas, verslo problemos ir poreikiai);
žemės ūkį (žemės ūkio būklė ir raidos tendencijos, alternatyvi veikla kaimo vietovėse, netradicinių ž.ū. produktų gamyba, žemės ūkiui alternatyvi ekonominė veikla);
urbanistinę struktūrą (rajono gamtinė ir geografinė charakteristika, teritorijos komponentai ir jų reikšmė šalies teritorinėje struktūroje);
techninę infrastruktūrą (transporto keliai, inžinierinis aprūpinimas);
aplinkos apsaugą (gamtos ištekliai ir saugomos teritorijos, atliekų tvarkymas, aplinkosauginis švietimas ir kt.).
 
Pasiteiravimui:
Alisa Miniotaitė, UAB „SOPHUS“ direktorė, tel. tel. 8 5 210 7 027, el. paštas alisa.miniotaite@sophus.lt
   

© 2005. All rights reserved. E-solution: Propaganda