LT / EN Apie mus Finansinė informacija Pranešimai spaudai Naujienos Kontaktai
Į titulinį > > Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai (verslo įmonėms)
> Žmogiškųjų išteklių plėtros projektai (verslo įmonėms)> Socialinės plėtros projektai> Projektų administravimas> Verslo pletros projektai
Sophus Personalas

Lietuvos verslo įmonės turi galimybę pasinaudoti ES struktūrine parama ne tik verslo plėtrai (investicijoms), bet ES parama darbuotojų mokymui.

SOPHUS PROJEKTAI jau ketvirtus metus rengia žmogiškųjų išteklių plėtros projektus.

Projekto parengimas apima:
-  projekto turinio ir esmės formulavimą;
-  projekto galimybių siekimo ir gavimo paramai nustatymas;
-  sąrašo dokumentų, reikalingų ES struktūrinių fondų (SF) paramai gauti pateikimas Klientui;
-  kliento,visų kartu su Paraiška teikiamų dokumentų sudėties patikrinimas ir pastabų dėl minėtų dokumentų sudėties Klientui pateikimas;
-  kliento visų kartu su Paraiška pateiktų dokumentų turinio atitikimo ES SF paramos gavimui keliamiems reikalavimams patikrinimas ir pastabų dėl dokumentų turinio atitikimo ES SF paramos gavimui keliamiems reikalavimams pateikimas;
-  projektinės paraiškos parengimas ir pateikimas Kliento peržiūrai;
-  galutinės paraiškos pateikimas Klientui;
-  konsultavimas visais projekto rengimo klausimais;
-  kliento konsultavimas projekto išlaidų tinkamumo klausimais;
-  kliento konsultavimas Paraiškos svarstymo įgyvendinančioje institucijoje metu ir pagalba Klientui parengiant atsakymus į įgyvendinančios institucijos užduodamus klausimus.

   

© 2005. All rights reserved. E-solution: Propaganda